Skip to the content

Reserveren en aanleveren

Reserveren en aanleveren
De uiterste reserveringstermijn voor advertentiemateriaal is 2 werkdagen voor plaatsing, 15.00 uur. Voor alle schaarste- en kleurplaatsingen is tijdig overleg gewenst.

Afwijkende afsluittijden zaterdagkrant:
- Commerciële advertenties: donderdag 12.00 uur
- Wonen, reizen: woensdag 12.00 uur

Aanleveren analoog deelmateriaal:
- 3 werkdagen voor plaatsing 11.00 uur.

Voor Personeelsadvertenties, Familieberichten, WijLimburg Achtergrond en andere bijlagen gelden afwijkende sluit- en aanlevertijden. Raadpleeg hiervoor de aparte brochures of neem contact om met uw accountmanager.

Technische gegevens
Zetspiegel tabloid: 266 x 398 (breedte x hoogte, in mm). In de tabloid werken we met vaste advertentieformaten. Voor de bijlagen gelden afwijkende formaten. Zie hiervoor de specifieke informatie.

Aanleveren materiaal
Mediahuis Limburg maakt gebruik van een gedigitaliseerd productieproces. Dit betekent dat bij het digitaal aanleveren van het materiaal de kwaliteit van de advertentie beter wordt gewaarborgd. Wanneer het materiaal niet digitaal aangeleverd wordt, is het risico van kwaliteitsverlies groter.

Digitaal aanleveren
De standaard voor het aanleveren van digitaal advertentie-materiaal is het Certified-PDF-formaat (PDF/X1-a: voor krantenadvertenties). In het Certified-PDF-profiel zijn de technische eigenschappen van de advertentie grotendeels vastgelegd. Informatie daarover is beschikbaar in de Cebuco-publicatie ‘Certified PDF Dagbladen Nederland’ via www.printarena.nl. Voor kleurscheiding, puntvorm en eisen aan typografie wordt verwezen naar de Cebuco-publicatie
‘Standaardisatie Advertentiemateriaal’, zie www.printarena.nl. Wanneer digitaal materiaal in een ander formaat dan Certified-PDF-formaat wordt aangeleverd, kunnen technische kosten in rekening worden gebracht voor de verwerking van de advertentie.

Voorwaarden voor kleuradvertenties
Om een goede reproductie van uw kleuradvertentie te bewerkstelligen, is het noodzakelijk minimaal 2 werkdagen voor plaatsing kleurgescheiden (digitaal) materiaal en/of (digitaal) opbouwmateriaal aan te leveren.

Kleurproeven
Om een goede reproductie van uw kleuradvertentie te bewerkstelligen, is het noodzakelijk minimaal 2 werkdagen voor plaatsing kleurgescheiden (digitaal) materiaal en/of (digitaal) opbouwmateriaal aan te leveren. Wij adviseren u bij steunkleur- of opbouw advertenties gebruik te maken van de door het Cebuco opgestelde informatie en adviezen over de 100 meest gebruikte steunkleuren in Nederland. Deze zijn te vinden op www.printarena.nl.
Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor om, indien het formaat van de advertenties en de kleurmogelijkheden op de pers dit toelaten, meerdere kleuradvertenties van verschillende adverteerders op dezelfde pagina te plaatsen. Voor uitgebreide technische informatie kun u de brochure ‘Standaardisatie Advertentiemateriaal’ van Cebuco raadplegen of contact opnemen met Mediahuis Limburg. De brochure ‘Standaardisatie Advertentiemateriaal’ is ook te vinden op www.printarena.nl.

Bewaartermijn
Indien digitaal aangeleverd advertentiemateriaal niet binnen een maand na plaatsing van de advertentie schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft Mediahuis Limburg het recht om dit materiaal te vernietigen. Indien fysiek aangeleverd advertentie- materiaal niet binnen 3 maanden na plaatsing schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft Mediahuis Limburg het recht om dit materiaal te vernietigen. Advertentiemateriaal dat door Mediahuis Limburg is vervaardigd en/of beschikbaar is gesteld, blijft eigendom van Mediahuis Limburg. Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor om, indien het formaat van de advertenties en de kleurmogelijkheden op de pers dit toelaten, meerdere kleuradvertenties van verschillende adverteerders op dezelfde pagina te plaatsen.

Bewijsnummers
Reclamebemiddelaars en overige contracthoudende opdrachtgevers hebben per geplaatste advertentie, uitgezonderd rubrieksadvertenties, recht op één gratis bewijsnummer (mits hierom schriftelijk is gevraagd). De kosten voor een extra bewijsnummer bedragen € 4,50 (excl. BTW).